Μεταφράσεις

→ Συμμετοχή στο, Σύγχρονη Ισπανική Ιστοριογραφία. Τομές της φρανκικής και μεταφρανκικής εποχής, Επιμ. Εύη Καρούζου, Εκδ. Μνήμων, Αθήνα 2001, 318 σσ.

 → Μεταφράσεις των ισπανικών κειμένων στα Ιστορικά/Ελευθεροτυπία, τχ.16 (Ισπανικός Εμφύλιος), τχ.68 (Ιερά Εξέτασις),76 (Σιμόν Μπολιβάρ), 121 (Χριστόφορος Κολόμβος), 167 (Τσε Γκεβάρα)

Έθνος/Παγκόσμια Ιστορία, μετάφραση από την ισπανική έκδοση Historia Universal, Editorial  Sol 90-Barcelona, τχ. 2 (Η Αίγυπτος και οι ασιατικοί πολιτισμοί), τχ. 6 (Ακμή και διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας), τχ. 11 (Οι απαρχές της Σύγχρονης Εποχής), τχ. 15 (Γαλλική Επανάσταση και Παλινόρθωση), τχ. 20 (Από την ένταση στην παγκοσμιοποίηση)


Copyright © 2009 dfilippis.gr - Designed by Stepho.