Ενδεικτικές αναφορές για το συγγραφικό έργο


-Θ.Δ. Σφήκας, Η Ελλάδα και ο ισπανικός Εμφύλιος, Στάχυ, Αθήνα 2000 [σσ. 21, 387]

-Χρ.Λάζου, Πεθαίνοντας στη Μαδρίτη, Αίολος, Αθήνα 2001 (σσ.166-188)

- Εύη Πετροπούλου, «Καζαντζάκης και Ισπανία», Βήμα/Νέες Εποχές, 23-5-1999 [σσ. Β14-15]

-Στάντη Αποστολίδη, «Ιστορία της Ισπανίας-μια μετάφραση» Ελευθεροτυπία 12-1-1998, [σ. 46] και Βιβλιοθήκη/Ελευθεροτυπία, «Δημ. Φιλιππής(επιμ) 1936, Ελλάδα-Ισπανία, 7-3-2008 [σ. 23]. 

-Εύης Καρούζου, «Σύντομη Ιστορία της Ισπανίας», Τα ιστορικά/ΑΣΚΙ, τχ. 27 (Αθήνα-Δεκέμβριος 1997). 

-Εγχειρίδιο Μελέτης- Ιστορία της Ισπανίας, ΕΑΠ-Πάτρα.

-Αλεξάνδρα Σαμουήλ,  Ιδαλγός της Ιδέας-Η περιπλάνηση του Δον Κιχώτη στην ελληνική λογοτεχνία,  Πόλις, Αθήνα 2008 [σ. 78,105, 117,118, 295]

-Matilde Morcillo Rosillo, S. R. Radigales y los Sefardíes de Salónica, Casa Separad-Israel, Madrid 2008 [σ. 132-133],

-M. Morcillo Rosillo , Dimitris Filippís, Historia y Literatura. La Guerra Civil Española en Grecia, Erytheia, Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos, v. 30-2009, p. 408-412

-Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών,  Μιχαήλ Τσερβάντες. Ο επιτήδειος ευγενής Δον Κιχότης της Μάντσας. Η πρώτη ελληνική μετάφραση. Εισαγωγή. Γ. Κεχαγιόγλου-Α. Ταμπάκη. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Αθήνα 2008, σημ. 149, 163, 165,166.

- Τι οδήγησε στη Μικρασιατική Τραγωδία-Μπορούσε να αποφευχθεί, ειδική έκδοση της εφημερίδας Παρόν,  Αθήνα 2009προδημοσίευση ενδεικτικής επιλογής (σ. 30-35) από το βιβλίο Δημ. Ε Φιλιππής, Προφασισμός, εκφασισμός, ψευδοφασισμός: Ελλάδα-Ιταλία και Ισπανία στον Μεσοπόλεμο, εκδ. Studio University Press, Θεσσαλονίκη 2009.

Copyright © 2009 dfilippis.gr - Designed by Stepho.