Τα βιβλία και οι αυτόνομες εκδόσεις

Δημήτρης Ε. Φιλιππής (επιστημονική επιμέλεια-εισαγωγή-χρονολόγιο), 1936: Ελλάδα και Ισπανία, Πρακτικά της Επιστημονικής Ημερίδας της 19ης-05-06, που διοργάνωσαν το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, εκδόσεις Βιβλιόραμα, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και το Ινστιτούτο Θερβάντες, Αθήνα 2007.

Dimitris Filippís,  Historia y Literatura: La Guerra Civil Εspañola en Grecia, ed. del Οrto-Universidad de Minnesota, Μαδρίτη 2008.

→Dimitris Filippís/Δημήτρης Φιλιππής, Recuperacióndocumental: LaHerenciaHistóricaEspañolaenGrecia/Ανάκτηση Αρχειακού Υλικού: Η Ισπανική Ιστορική Κληρονομιά στην Ελλάδα. Μέρος Α: Ισπανικός Εμφύλιος (1936-39)-Διπλωματικά έγγραφα από το Αρχείο του Υπ. Εξωτερικών της Ελλάδας. Μέρος Β: Β Ισπανική Δημοκρατία (1931-36)- Διπλωματικά έγγραφα από το Αρχείο του Υπ. ΕξωτερικώντηςΕλλάδας.: Ηλεκτρονική έκδοση: Coordinación de la Edición: Foro de Formación y Ediciones. Έκδοση: Ministerio de Cultura de España-Υπουργείο Πολιτισμού Ισπανίας, con la colaboración de-Με τη συνεργασία του: Υπουργείου Εξτερικών της Ελλάδας/Ιστορικό και Διπλωματικό Αρχείο (ΑΥΕ) και του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας-Instituto Cervantes de Atenas, Μαδρίτη 2009

→ Το ανωτέρω και σε βιβλίο, Dimitris Filippís, Recuperación documental: La Herencia Histórica Española en Grecia, Tomo A: Guerra Civil Española (1936-39), Tomo B: II República (1931-36), ed. Ediciones del Orto-Asociación Progresista del Servicio Exterior-Ediciones del Orto, Μαδρίτη 2010.

→ Δημήτρης  Φιλιππής, Προφασισμός, εκφασισμός, ψευδοφασισμός: Ελλάδα-Ιταλία και Ισπανία στον Μεσοπόλεμο, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010.

→ Ανταποκριτές στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Επιμελητής: Carlos García Santa Cecilia-Για την ελληνική έκδοση: Δημήτρης Ε. Φιλιππής. Έκδοση: Ινστιτούτο Θερβάντες, Μουσείο Νίκος Καζανζάκης, Fundación Pablo Iglesias, Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΑ, Αθήνα 2008.


Δημήτρης Ε. Φιλιππής, «Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα:  Ο άνθρωπος και ο ποιητής», Συν-Ομιλίες: Οι εκδηλώσεις του Βιβλιοπωλείου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ,  Λιβαδειά,  τχ. 3, 2007.

→ Jaime Vicens Vives, Σύντομη Ιστορία της Ισπανίας, Μετάφραση, σχόλια, επίμετρο, χρονολόγιο: Δ.Ε. Φιλιππής, εκδ. Αίολος, Αθήνα 1997. (τίτλος πρωτότυπης έκδοσης, Aproximación a  la historia de España, Vives ed., Barcelona 1956).

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2). ΕΑΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Κέντρα Βίου Μάθησης. Ηλεκτρονική έκδοση, Ιούλιος 2014, υπό ανάρτηση στον σύνδεσμο www.kdvm.gr/thematikes (στο πλαίσιο του προγράμματος, «Συγγραφή και επικαιροποίηση υφιστάμενων εκπαιδευτικών υλικών προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας» της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»).


Copyright © 2009 dfilippis.gr - Designed by Stepho.